Denksaam

Samen doordacht vernieuwen!

Welkom bij DENKSAAM

Organisatieadvies, Interim management en Coaching
Denksaam is een adviesbureau voor organisaties die op een beheersbare en verantwoorde manier vernieuwing zoeken bij innovatie, ontwikkeling, implementatie of gebruik van ICT.

Onze overtuiging
Een effectieve bedrijfsvoering staat of valt met een duidelijke missie en strategie die wordt gedragen door de mensen uit de organisatie die sámen die missie willen realiseren. Hoe groter het draagvlak hoe meer passie bij de medewerkers wat zich vertaalt in een optimale toegevoegde waarde voor de klant.

De snelle ontwikkelingen van nieuwe mogelijkheden binnen de ICT bieden organisaties veel kansen maar implementatie zonder het nut ervan te toetsen aan de missie kan verlammend werken op medewerkers en organisatie doordat de aandacht zich vooral richt op de efficientie en niet op het bestaansrecht en effectiviteit van de organisatie.

Het succes van de gewenste vernieuwing staat of valt dus niet bij de gekozen technologie of methodiek, maar is volledig afhankelijk van de mensen die het moeten doen en hoe zij sámen in de beoogde vernieuwing geloven en daar ook sámen met passie naar toewerken.