Denksaam

Samen doordacht vernieuwen!

Over ons

Denksaam heeft jarenlange ervaring in organisaties die zich bezig houden met innovatie, ontwikkeling, implementatie en gebruik van ICT ter ondersteuning van de primaire bedrijfsvoering.

Productontwikkeling door Cocreatie.
Onze visie op ICT voor de toekomst is dat, naast de bruikbaarheid, het gebruikersgemak de doorslag geeft in het succes van een ICT product.
Onze kracht ligt dan ook in het leggen van de verbinding tussen de mensen van business en van de techniek om sámen in een vorm van cocreatie dát product te ontwikkelen wat de bedrijfsvoering optimaal ondersteunt.
Aandacht voor die samenwerking is naar onze overtuiging de beste investering voor verbetering.

Organisatie- en procesverbetering
Onze visie op organisatieverbetering is enerzijds pragmatisch en anderzijds mensgericht.
Pragmatisch omdat we vanuit feiten de verbetering zoeken.
Mensgericht omdat we de overtuiging en ervaring hebben dat het succes van elke verandering staat of valt bij de mensen die daar direct mee te maken hebben.
Onze ervaring leert dan ook dat een investering in een vooraf goed doordachte en samen gedragen aanpak tot veel meer resultaat leidt dan onder tijdsdruk snel tot actie over te gaan.

Loopbaan coaching en begeleiding naar nieuw werk
Onze visie is dat er passend werk is voor iedereen. Zeker in de ICT markt. Het vinden van dat passend werk in een dynamische arbeidsmarkt begint bij jezelf. We gaan daarom ook samen op zoek naar jouw (soms diep verborgen) ambitie. Waar krijg jij (nieuwe) energie van, en hoe worden jouw kwaliteiten (jouw toegevoegde waarde) optimaal benut.
We gaan daarbij vooral pragmatisch aan de slag. Daar waar diepere persoonlijke verkenning en ontwikkeling nodig is helpen wij, binnen ons netwerk, bij het vinden van een passende ondersteuning daarvoor.
We verkennen samen welke functies en organisaties bij jouw ambitie passen. Uiteindelijk bepaalt die ambitie jouw energieniveau en die is daarmee bepalend voor de wijze waarop jij je presenteert naar de arbeidsmarkt. Een goed CV, passend bij jouw ambitie, ondersteunt je daarbij en is jouw visitekaartje.
We helpen jou om contacten te leggen in je persoonlijke netwerk om die te benutten en om juist dáár jouw toegevoegde waarde effectief te communiceren. Jezelf presenteren bij potentiele werkgevers doe je daarbij op een overtuigende wijze met jouw ambitie in gedachten.
Ons primaire domein is de ICT markt in de breedste zin.